Stichting Samen voor Soesterberg

De stichting is opgericht door een groep positief betrokken Soesterbergers.

Stichting Samen voor Soesterberg

Stichting Samen voor Soesterberg

Doel Stichting Samen voor Soesterberg

h

Nieuw elan

De ontwikkeling van Soesterberg heeft – door de strengere eisen aan de geluidshinder van de voormalige vliegbasis – de afgelopen decennia stil gestaan. Nu de vliegbasis is gesloten heeft het dorp een nieuw toekomstperspectief en zoekt een nieuw elan. In het dorp verschijnt op meerdere plaatsen nieuwbouw waarmee het aantal inwoners snel toeneemt. Het voorzieningenniveau en het aanbod van sociaal-culturele activiteiten blijven hierbij achter. Ook de score over de tevredenheid van de leefomgeving laat duidelijk te wensen over. De stichting is ervan overtuigd dat sociaal-culturele activiteiten binnen de groeiende dorpsgemeenschap voor meer samenhang kunnen zorgen en ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de tevredenheid van de inwoners over de leefomgeving. De stichting wil daarom die activiteiten met een financiële ondersteuning stimuleren.

Enquête afgerond

Maar liefst 218 mensen hebben meegedaan aan de enquête die in het voorjaar is gehouden. In deze enquête werd gevraagd naar de waardering van bestaande sociaal-culturele activiteiten en naar de behoefte aan nieuwe. De waardering scoort laag (90% geeft onvoldoende) en de vraag naar behoeften heeft waardevolle informatie opgeleverd die zal worden besproken met onze samenwerkingspartners, SWOS, Idea en Balans. Gezamenlijk gaan we kijken naar wat er mogelijk is. Uit ons onderzoek blijkt dat er voor goede activiteiten ook vrijwilligers te vinden zijn. Klik hier voor de samenvatting van het onderzoek en het persbericht.

h

Kom in actie

Alleen met het aangeven in een enquête dat je niet tevreden bent is niet voldoende, alleen gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat de leefbaarheid beter wordt: Samen Soesterberg. De stichting Samen voor Soesterberg speelt daarbij een stimulerende en faciliterende rol. Voor nieuwe initiatieven kunnen wij mogelijk financiële ondersteuning bieden. Heeft u een goed idee dat past binnen deze doelstelling maar ontbreekt het u of uw organisatie nog aan voldoende financiële middelen om dat te realiseren? Kijk dan naar de criteria en dien een aanvraag in voor ondersteuning.

Samenwerkingspartners