Selecteer een pagina

Stichting Samen voor Soesterberg

De stichting is opgericht door een groep positief betrokken Soesterbergers.

Stichting Samen voor Soesterberg

Stichting Samen voor Soesterberg

Doel Stichting Samen voor Soesterberg

h

Nieuw elan

De ontwikkeling van Soesterberg heeft – door de strengere eisen aan de geluidshinder van de voormalige vliegbasis – de afgelopen decennia stil gestaan. Nu de vliegbasis is gesloten heeft het dorp een nieuw toekomstperspectief en zoekt een nieuw elan. In het dorp verschijnt op meerdere plaatsen nieuwbouw waarmee het aantal inwoners snel toeneemt. Het voorzieningenniveau en het aanbod van sociaal-culturele activiteiten blijven hierbij achter. Ook de score over de tevredenheid van de leefomgeving laat duidelijk te wensen over. De stichting is ervan overtuigd dat sociaal-culturele activiteiten binnen de groeiende dorpsgemeenschap voor meer samenhang kunnen zorgen en ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de tevredenheid van de inwoners over de leefomgeving. De stichting wil daarom die activiteiten met een financiële ondersteuning stimuleren.

Oproep

De gemeente Soest heeft het initiatief genomen voor een Cultuur Herstart Festival op 25 en 26 september. Er zijn plannen om dat in Soesterberg in het Casino te laten plaats vinden. Er ziijn twee thema’s. Een expositie van lokale beeldende kunstenaars. Een aantal kunstenaars heeft deelname al toegezegd. Het andere thema is muziek. Het liefst van lokale bands, of bands die een binding hebben met Soesterberg. Belangstelling om mee te doen als exposant, muzikant of vrijwiliger in de organisatie? Meld je zo spoedig mogelijk: info@samensoesterberg.nl

Samenwerkingspartners