Stichting Samen voor Soesterberg

De stichting is opgericht door een groep positief betrokken Soesterbergers.

Stichting Samen voor Soesterberg

Stichting Samen voor Soesterberg

Doel Stichting Samen voor Soesterberg

h

Onze missie

Het primaire doel van de stichting is het financieel ondersteunen van sociaal-culturele initiatieven in Soesterberg. Maar dan moeten die er wel zijn. Het voorzieningenniveau en het aanbod van sociaal-culturele activiteiten zijn achtergebleven bij de groei van Soesterberg. Om deze achterstand in te lopen vervullen we een stimulerende rol. Het nieuwe sociaal-cultureel centrum gaat er komen en opent eind 2024 haar deuren.

Nieuwe activiteiten zijn gelukkig opgestart. Om de bekendheid van alle activiteiten te vergroten is de Facebookpagina Soesterbergse Activiteiten gestart met inmiddels een groot aantal volgers.

Kom ook in actie

Mis je nog bepaalde activiteiten? Schroom niet, kom ook in actie! Alleen gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat de leefbaarheid beter wordt: Samen voor Soesterberg. Wij kunnen je daarbij helpen.

Wil je meer weten over de financiële ondersteuning die wij kunnen bieden, kijk dan op de pagina Aanvragen subsidie. Heb je hulp nodig bij het organiseren van de activiteit zelf, kijk voor meer informatie hierover op de pagina Activiteiten.

i

Laatste nieuws

Het afgelopen boekjaar is de stichting actief geweest op meerdere terreinen. De primaire taak het
verstrekken van subsidies is nog bescheiden. Daarnaast hebben wij een stimulerende rol vervuld bij
het tot stand komen van het nieuwe sociaal cultureel centrum en bij het organiseren van activiteiten.
Er gebeurt al meer in het groeiend Soesterberg, maar nog niet genoeg. Kom in actie, wij kunnen
zorgen voor financiële ondersteuning (zie Aanvragen subsidie).

Kom jij ons versterken?
Gezien de samenstelling van het bestuur van de stichting is verjonging gewenst. We zijn op zoek naar
betrokken Soesterbergers die hiervoor in aanmerking willen komen. Wil je ook bijdragen aan meer activiteiten in Soesterberg? Neem dan contact met ons op via info@samensoesterberg.nl

Jaarverslag 2023 online
Omdat wij streven naar volledige transparantie leggen wij elk jaar verantwoording af over onze
activiteiten en financiën in een openbaar jaarverslag. Klik hier voor het Jaarverslag over 2023.

Samenwerkingspartners