Stichting Samen voor Soesterberg

De stichting is opgericht door een groep positief betrokken Soesterbergers.

Stichting Samen voor Soesterberg

Stichting Samen voor Soesterberg

Doel Stichting Samen voor Soesterberg

h

Onze missie

De ontwikkeling van Soesterberg heeft – door de strengere eisen aan de geluidshinder van de voormalige vliegbasis – de afgelopen decennia stil gestaan. Nu de vliegbasis is gesloten heeft het dorp een nieuw toekomstperspectief en zoekt een nieuw elan. In het dorp verschijnt op meerdere plaatsen nieuwbouw waarmee het aantal inwoners snel toeneemt. Het voorzieningenniveau en het aanbod van sociaal-culturele activiteiten blijven hierbij achter. Ook de score over de tevredenheid van de leefomgeving laat duidelijk te wensen over. De stichting is ervan overtuigd dat sociaal-culturele activiteiten binnen de groeiende dorpsgemeenschap voor meer samenhang kunnen zorgen en ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de tevredenheid van de inwoners over de leefomgeving. De stichting wil daarom die activiteiten met een financiële ondersteuning stimuleren.

Volgende stap nieuw ontmoetingscentrum

Na een jarenlange zoektocht hebben B&W besloten Soesterberg een nieuw ontmoetingscentrum te geven in het hart van het dorp. Het komt op de begane grond van het gebouw Den Bergh. Een plek om elkaar te ontmoeten met kopje koffie of een ander drankje. Met activiteiten voor alle Soesterbergers zoals cursussen, koffie-inloop, seniorenmaaltijden, bewegingsactiviteiten, historische themabijeenkomsten, muzieklessen, dans-en musicalklassen en de bibliotheek met lees,- werk,- en studieplekken.

Klik hier voor het persbericht van de gemeente.

h

Kom in actie

Alleen met het aangeven in een enquête dat je niet tevreden bent is niet voldoende, alleen gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat de leefbaarheid beter wordt: Samen Soesterberg. De stichting Samen voor Soesterberg speelt daarbij een stimulerende en faciliterende rol. Voor nieuwe initiatieven kunnen wij mogelijk financiële ondersteuning bieden. Heeft u een goed idee dat past binnen deze doelstelling maar ontbreekt het u of uw organisatie nog aan voldoende financiële middelen om dat te realiseren? Kijk dan naar de criteria en dien een aanvraag in voor ondersteuning.

i

Laatste nieuws

Lang niet alle Soesterbergers zijn bekend met wat er allemaal al te doen is in Soesterberg. In de vrijwilligersbijeenkomsten is de wens geuit om alle activiteiten in kaart te brengen. We hebben de activiteiten voor 2023 zover bekend in kaart gebracht. Zowel de dagelijkse, wekelijkse als jaarlijkse evenementen. Klik hier om te kijken wat er nu zoal te doen is. Aanvullingen zijn welkom.

Ga naar alle activiteiten in 2023

Samenwerkingspartners