Stichting Samen voor Soesterberg

De stichting is opgericht door een groep positief betrokken Soesterbergers.

Stichting Samen voor Soesterberg

Stichting Samen voor Soesterberg

Doel Stichting Samen voor Soesterberg

h

Onze missie

Na een periode van stilstand wordt er weer volop gebouwd in Soesterberg en groeit het aantal inwoners. Het voorzieningenniveau en het aanbod van sociaal-culturele activiteiten blijven daarbij achter. De stichting is ervan overtuigd dat sociaal-culturele activiteiten binnen de groeiende
dorpsgemeenschap voor meer samenhang zorgen en een positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving. Ons primaire doel is het financieel ondersteunen van sociaal-culturele initiatieven.
Maar we stimuleren ook dat deze een eigen centrale plek krijgen. Die gaat er in 2024 komen. Ook vervullen wij een stimulerende rol bij het tot stand komen van nieuwe activiteiten. Het totale aanbod van alle partijen is door ons in kaart gebracht. Ga naar alle activiteiten in 2023.

Sociaal-cultureel centrum Soesterberg

De gemeenteraad heeft op donderdag 20 april 2023 unaniem ingestemd met de realisatie van een sociaal-
cultureel centrum op de begane grond van het gebouw Den Bergh aan het Den Berghplein. De raad
heeft ook een krediet beschikbaar gesteld van € 1.450.000 voor de afbouw en inrichting van het
gebouw. Het initiatief voor dit centrum komt van de samenwerkende Soesterbergse organisaties,
Idea, SWOS, Balans en Samen voor Soesterberg. De opening wordt verwacht medio 2024.

h

Kom in actie

Alleen met het aangeven in een enquête dat je niet tevreden bent is niet voldoende, alleen gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat de leefbaarheid beter wordt: Samen Soesterberg. De stichting Samen voor Soesterberg speelt daarbij een stimulerende en faciliterende rol. Voor nieuwe initiatieven kunnen wij mogelijk financiële ondersteuning bieden. Heeft u een goed idee dat past binnen deze doelstelling maar ontbreekt het u of uw organisatie nog aan voldoende financiële middelen om dat te realiseren? Kijk dan naar de criteria en dien een aanvraag in voor ondersteuning.

i

Laatste nieuws

Wij streven naar volledige transparantie. Jaarlijks geven wij verantwoording over onze activiteiten en
financiën in een openbaar jaarverslag. Klik hier voor het jaarverslag over 2022.

Na de enquête in 2021 hebben we samen met Balans en De Linde vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd. Daaruit zijn tal van nieuwe activiteiten voortgekomen en hebben anderen gestimuleerd oude tradities weer op te pakken: Gluren bij de Buren, Avondvierdaagse, Koningsdag, Sinterklaasfeest, Legomiddagen, Halloween, Kerstmarkt, Weggeefbasis en nog enkele. We zijn nu
bezig met een nieuwe opzet, daarover later meer.

Samenwerkingspartners