Selecteer een pagina

Stichting Samen voor Soesterberg

De stichting is opgericht door een groep positief betrokken Soesterbergers.

Stichting Samen voor Soesterberg

Stichting Samen voor Soesterberg

Doel Stichting Samen voor Soesterberg

h

Nieuw elan

De ontwikkeling van Soesterberg heeft – door de strengere eisen aan de geluidshinder van de voormalige vliegbasis – de afgelopen decennia stil gestaan. Nu de vliegbasis is gesloten heeft het dorp een nieuw toekomstperspectief en zoekt een nieuw elan. In het dorp verschijnt op meerdere plaatsen nieuwbouw waarmee het aantal inwoners snel toeneemt. Het voorzieningenniveau en het aanbod van sociaal-culturele activiteiten blijven hierbij achter. Ook de score over de tevredenheid van de leefomgeving laat duidelijk te wensen over. De stichting is ervan overtuigd dat sociaal-culturele activiteiten binnen de groeiende dorpsgemeenschap voor meer samenhang kunnen zorgen en ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de tevredenheid van de inwoners over de leefomgeving. De stichting wil daarom die activiteiten met een financiële ondersteuning stimuleren.

l

Doe mee aan de enquête

Om de sociaal-culturele activiteiten in Soesterberg te stimuleren en mogelijk financieel te ondersteunen, willen wij eerst een goed inzicht hebben in de waardering van het huidige aanbod en de behoeften. We roepen daarom alle inwoners van Soesterberg op om deel te nemen aan deze enquête. De uitkomsten zullen op deze site worden gepubliceerd en worden gedeeld met onze samenwerkingspartners Balans, SWOS, Idea. De uitkomsten zijn ook van groot belang voor overleg met de Gemeente Soest over het verbeteren van de voorzieningen. Doe dus mee aan de enquête!

 

 
(of scan de QR-code om naar de enquête te gaan)

Samenwerkingspartners