Over ons

Bestuur

Jan de Mos, voorzitter

Voormalig directielid brancheorganisatie zorgverzekeraars en managementconsultant. Auteur van boeken en artikelen en organisator van bijeenkomsten over de historie van Soesterberg.

Rob Tuizenga, secretaris

Voormalig rector van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt te Amersfoort, voormalig voorzitter van het Ondernemers Netwerk Soesterberg (ONS).

 

Folkert Haisma, penningmeester

Business controller MBO Amersfoort.

Maarten Muller, algemeen lid

Sinds 2021 woonachtig in Soesterberg. Werkt als online marketeer bij SRA.

IN MEMORIAM: Max Vetkamp

30 december 1950 – 25 augustus 2023

Voormalig advocaat (20 jaar in Utrecht en 20 jaar in Soest). Ervaring in velerlei bestuursfuncties in diverse organisaties. 

Raad van Toezicht

Koos Spee, voorzitter

Voormalig hoofdofficier van Justitie, eigenaar verkeershandhavings-adviesbureau “Verkeerdebaas”. Actief in andere besturen en schrijver van boeken o.a. “Jij mag alleen eisen” en “Een flitsende carrière”.

Mariette Hildebrand, secretaris

Jurist, voormalig senior beleidsmedewerker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voormalig voorzitter Stichting De Drie Eiken.

Martien van Leijenhorst, lid

Voormalig senior Projectopzichter/directievoerder civiele werken bij de provincie Utrecht, voormalig gemeenteraadslid Soest.

Financiële verantwoording

De Stichting Samen voor Soesterberg streeft volledige transparantie na. Daarom zal van elk boekjaar verantwoording worden afgelegd in een jaarverslag dat op de site zal worden gepubliceerd. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting en is geëindigd 31 december 2021. Zie: Jaarverslag 2020/2021. Het jaarverslag over 2022 is ook uit.

Overige gegevens

Inschrijvingsnummer Handelsregister KvK: 80128149

Bankrekening (IBAN): NL54 INGB 0007 4503 94 ten name van: Stichting Samen voor Soesterberg

Inzage in statuten