Over ons

Bestuur

Jan de Mos, voorzitter

Voormalig directielid brancheorganisatie zorgverzekeraars en managementconsultant. Auteur van boeken en artikelen en organisator van bijeenkomsten over de historie van Soesterberg.

Max Vetkamp, secretaris

Voormalig advocaat (20 jaar in Utrecht en 20 jaar in Soest). Ervaring in velerlei bestuursfuncties in diverse organisaties.

Folkert Haisma, penningmeester

Business controller MBO Amersfoort.

Rob Tuizenga, algemeen lid

Voormalig rector van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt te Amersfoort, voormalig voorzitter van het Ondernemers Netwerk Soesterberg (ONS).

Raad van Toezicht

Koos Spee, voorzitter

Voormalig hoofdofficier van Justitie, eigenaar verkeershandhavings-adviesbureau “Verkeerdebaas”. Actief in andere besturen en schrijver van boeken o.a. “Jij mag alleen eisen” en “Een flitsende carrière”.

Mariette Hildebrand, secretaris

Jurist, voormalig senior beleidsmedewerker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  voormalig voorzitter Stichting De Drie Eiken.

Martien van Leijenhorst, lid

Voormalig senior Projectopzichter/directievoerder civiele werken bij de provincie Utrecht, voormalig gemeenteraadslid Soest.

Financiële verantwoording

Omdat de Stichting Samen voor Soesterberg een ANBI-status heeft dient zij op deze website de financiële verantwoording te publiceren. Dit zal gebeuren na elk voltooid boekjaar met daarbij een overzicht van (zodra van toepassing) de laatste drie afgesloten boekjaren. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2021.

Overige gegevens

Inschrijvingsnummer Handelsregister KvK: 80128149

Bankrekening (IBAN): NL54 INGB 0007 4503 94 ten name van: Stichting Samen voor Soesterberg

Inzage in statuten