Doneren

 

Fondswerving

De Gemeente Soest heeft aan de Stichting Samen voor Soesterberg een startsubsidie toegekend voor de oprichtingskosten, plus een bedrag om de eerste aanvragen te kunnen honoreren. Daarmee kan de stichting direct aan de slag. Voor de toekomst zal de fondsenwerving nog worden uitgewerkt. Ook particulieren, bedrijven en andere instanties die de stichting een warm hart toedragen kunnen de stichting financieel ondersteunen. De stichting zorgt ervoor dat het geld goed wordt besteed aan het versterken van de sociaal-culturele activiteiten in Soesterberg. De bankrekening van de stichting is (IBAN): NL54 INGB 0007 4503 94 ten name van: Stichting Samen voor Soesterberg.

Schenken en erven (SBBI)

Bij de oprichting van Samen voor Soesterberg is een Algemeen nut beogende instelling nagestreefd. De belastingdienst heeft echter afwijzend gereageerd op het verlenen van de ANBI-status.

Samen voor Soesterberg kan wel aangemerkt worden als een Sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Anders dan bij een ANBI-status is een schenking dan niet fiscaal aftrekbaar bij de gever. Bij de SBBI-regeling, geldt er alleen een vrijstelling voor de schenkbelasting en de erfbelasting. Er moet door Samen voor Soesterberg wel aangifte worden gedaan om de vrijstelling aan te vragen.