Doneren

 

Fondswerving

De Gemeente Soest heeft aan de Stichting Samen voor Soesterberg een startsubsidie toegekend voor de oprichtingskosten, plus een bedrag om de eerste aanvragen te kunnen honoreren. Daarmee kan de stichting direct aan de slag. Voor de toekomst zal de fondsenwerving nog worden uitgewerkt. Ook particulieren, bedrijven en andere instanties die de stichting een warm hart toedragen kunnen de stichting financieel ondersteunen. De stichting zorgt ervoor dat het geld goed wordt besteed aan het versterken van de sociaal-culturele activiteiten in Soesterberg. De bankrekening van de stichting is (IBAN): NL54 INGB 0007 4503 94 ten name van: Stichting Samen voor Soesterberg.

ANBI-stichting

Samen voor Soesterberg is een ANBI-stichting (in aanvraag). Wat houdt dit in? Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Let op: indien u toezegt minimaal vijf jaar jaarlijks te schenken is uw gift fiscaal verrekenbaar.
Met een schenking die u doet over een periode van vijf jaar, in gelijke delen, maakt u optimaal gebruik van fiscale mogelijkheden. Het bedrag dat u schenkt is zonder plafond aftrekbaar. Hiervoor volstaat het invullen van het formulier “Overeenkomst periodieke gift in geld”. U kunt dit formulier
downloaden op de site van de belastingdienst. De overeenkomst bestaat uit twee formulieren. U dient beide in te vullen, te ondertekenen en aan het secretariaat van de stichting te sturen. Het exemplaar voor de schenker ontvangt u vervolgens ondertekend retour.