Soesterbergse activiteiten

 

Stimulering nieuwe activiteiten

Onze stichting vervult een stimulerende rol bij het ontwikkelen en bekendmaken van nieuwe activiteiten. In vrijwilligersbijeenkomsten zijn de afgelopen jaren nieuwe initiatieven ontplooid. Dat was bedoeld als aanjaagfunctie. In 2023 is besloten deze fysieke bijeenkomsten online voort te zetten, zie hierna.

Actueel beeld activiteiten

Uit eerder onderzoek bleek bovendien dat lang niet iedereen weet war er in Soesterberg te doen is. 
Samen met Buro Vrijwilligerswerk van de Stichting Balans hebben we daarom de Facebookpagina Soesterbergse activiteiten opgezet. Deze Facebookpagina staat open voor alle personen en organisaties, die zich willen inzetten voor sociaal-culturele activiteiten in Soesterberg, of hiervan op de hoogte willen blijven. Dat hieraan behoefte bestond blijkt wel uit het grote aantal volgers in korte tijd. Alle activiteiten kunnen hierop worden bekendgemaakt, gepromoot en successen kunnen hier worden gedeeld. Én het is natuurlijk ook de plek voor het werven van vrijwilligers, de altijd nodige
helpende handen.

Hulp bij opzetten nieuwe activiteiten

Wil je zelf – alleen of samen met anderen – een sociaal-culturele activiteit in Soesterberg organiseren? Professionals kunnen daarbij helpen met raad en daad.

Buro Vrijwilligerswerk ondersteunt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Je kunt er terecht voor informatie, advies en ondersteuning over vrijwilligerswerk. Voor deze en andere vragen over
ondersteuning bij sociaal-culturele activiteiten kan contact worden opgenomen met:

Stichting Balans/Buro Vrijwilligerswerk, contactpersoon Odile Bekkering
o.bekkering@stichtingbalans.nl

Wil je meer weten over vergunningen of heb je hulp nodig bij het aanvragen van vergunningen bij de gemeente, de Stichting De Linde vervult hierin een centrale rol, contactpersoon Toon van Mil
info@delindesoesterberg.nl

De Stichting Samen voor Soesterberg kan financiële ondersteuning bieden voor activiteiten, zie pagina Aanvragen subsidie.
Voor andere hulpvragen, zoeken naar meer sponsors, meer bekendheid geven aan activiteiten (PR), laat het ons weten via info@samensoesterberg.nl

Vrijwilligers gezocht

De groep van actieve vrijwilligers is groeiende, maar nog te klein en kan altijd versterking gebruiken. Nieuw bloed is bovendien nodig voor de continuïteit. Wil je op een laagdrempelige manier iets bijdragen? Dat kan! Voor grotere evenementen zoals Koningsdag, Avondvierdaagse, Halloween, Sinterklaasfeest en Kerstmarkt zijn helpende handen van harte welkom! Elk evenement heeft een eigen commissie. Daarbij werken de commissies vaak samen.

Wil je lid worden van een commissie? Of helpen tijdens het event? Neem eenvoudig contact op met één van de contactpersonen.

Op de Facebookpagina is deze lijst van contactpersonen ook opgenomen (bestanden). Met hen kan rechtstreeks contact worden opgenomen voor activiteit gerelateerde berichten. Dat kan voor meer informatie of voor hulp bij het organiseren ervan. Aanvullingen op deze lijst graag sturen naar info@samensoesterberg.nl