Stichting Samen voor Soesterberg

De stichting is opgericht door een groep positief betrokken Soesterbergers.

Stichting Samen voor Soesterberg

Stichting Samen voor Soesterberg

Doel Stichting Samen voor Soesterberg

h

Onze missie

Na een periode van stilstand wordt er weer volop gebouwd in Soesterberg en groeit het aantal inwoners. Het voorzieningenniveau en het aanbod van sociaal-culturele activiteiten blijven daarbij achter. De stichting is ervan overtuigd dat sociaal-culturele activiteiten binnen de groeiende
dorpsgemeenschap voor meer samenhang zorgen en een positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving. Ons primaire doel is het financieel ondersteunen van sociaal-culturele initiatieven.
Maar we stimuleren ook dat deze een eigen centrale plek krijgen. Die gaat er in 2024 komen. Ook vervullen wij een stimulerende rol bij het tot stand komen van nieuwe activiteiten en het informeren over activiteiten. Kijk voor meer informatie hierover op de nieuwe pagina Activiteiten

Sociaal-cultureel centrum Soesterberg

De gemeenteraad heeft op donderdag 20 april 2023 unaniem ingestemd met de realisatie van een sociaal-
cultureel centrum op de begane grond van het gebouw Den Bergh aan het Den Berghplein. De raad
heeft ook een krediet beschikbaar gesteld van € 1.450.000 voor de afbouw en inrichting van het
gebouw. Het initiatief voor dit centrum komt van de samenwerkende Soesterbergse organisaties,
Idea, SWOS, Balans en Samen voor Soesterberg. De opening wordt verwacht medio 2024.

h

Kom in actie

Alleen met het aangeven in een enquête dat je niet tevreden bent is niet voldoende, alleen gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat de leefbaarheid beter wordt: Samen Soesterberg. De stichting Samen voor Soesterberg speelt daarbij een stimulerende en faciliterende rol. Voor nieuwe initiatieven kunnen wij mogelijk financiële ondersteuning bieden. Heeft u een goed idee dat past binnen deze doelstelling maar ontbreekt het u of uw organisatie nog aan voldoende financiële middelen om dat te realiseren? Kijk dan naar de criteria en dien een aanvraag in voor ondersteuning.

i

Subsidies activiteiten 2023

De kerntaak van onze stichting is het financieel ondersteunen van activiteiten. Een daarvan is het Sinterklaasfeest, waar een aantal bestuursleden ook bij de organisatie nauw betrokken zijn. Het is het comité gelukt om dit jaar weer een mooi feest te organiseren op 18 november, mede dankzij de ondersteuning van vele andere sponsors (zie link: https://www.sintinsoesterberg.nl/sponsors/). Verder hebben wij subsidie verstrekt aan de Weggeefbasis, Legomiddagen en Halloween.
Ook een activiteit starten? Kijk voor financiële hulp op de pagina Aanvragen subsidie

Samenwerkingspartners